De Corpus Analyser is een hulpmiddel om 250 fysieke functies snel te analyseren. Met een test van een paar minuten weet u wat de prioriteit heeft.
De Corpus Analyser Pro is een complex apparaat met een verbluffend eenvoudige gebruik! Eén minuut de hand-elektrode vasthouden levert een geweldige hoeveelheid informatie. Deze kan worden toegepast om u verder te ondersteunen met een op maat gemaakt behandelplan.

Wat wordt geanalyseerd?

De Corpus Analyser Pro is een hulpmiddel om 250 fysieke functies te analyseren. Een snelle, nauwkeurige en spectrale testmethode die elektromagnetische signalen gebruikt. Deze methode is niet belastend en met deze methode wordt er vanaf de buitenkant van het lichaam gemeten. In slechts enkele minuten wordt het functioneren van het lichaam vanuit verschillende perspectieven van de energetische gezondheid in beeld gebracht. De testresultaten wordt in combinatie met de referentiewaarden op een duidelijke manier weergegeven.

Door middel van meerdere energetische technieken wordt de lichaamsenergie getest en in ca. 40 functiegroepen op de computer of via een uitgebreid rapport weergegeven. Een geweldig instrument voor een eerste analyse als uitgangspunt voor een op maat gemaakt behandelplan.

 1. Cardio- en Cerebrovasculair 21. Immuunsysteem
 2. Maagdarmstelsel 22. Schildklier
 3. Lever 23. Toxische stoffen
 4. Dikke darm 24. Zware metalen
 5. Galblaasfunctie 25. Algehele lichamelijke toestand
 6. Alvleesklier 26. Allergieën
 7. Nierfunctie 27. Adipositas
 8. Longfunctie 28. Huid
 9. Hersenzenuwen 29. Ogen
10. Botziekten 30. Collgageen
11. Botmineraaldichtheid 31. Meridianen
12. Reumatische botaandoening 32. Hart en brein
13. Botgroei index 33. Bloedvetten
14. Bloedsuiker 34. Prostaat(M)
15. Spoorelementen 34. Gynaecologie (V)
16. Vitaminen 35. Sexuele functie (M)
17. Aminozuren 35. Borst (V)
18. Co-enzymen 36. Sperma en zaad (M)
19. Vetzuren 36. Menstruatiecyclus (V)
20. Endocrien systeem 37. Lichaamsfuncties
21. Immuunsysteem 38. ADHD (Kinderen)

Ook kunnen tekorten en overschotten snel worden opgespoord.

Let op!!!

Dit is een andere methode en uitslagen kunnen afwijken van de uitslagen van (bloed)testen uit de reguliere zorg.
Een andere benadering, niet beter niet slechter maar ANDERS!

Voorbeeld vitamine analyse rapport:

Hoe werkt Corpus Analyser?
Het menselijk lichaam is opgebouwd uit een groot aantal cellen die in aanhoudende ontwikkeling, verandering, omschakeling en regeneratie zijn. De cellen vernieuwen zich continue door zelfdeling. In het lichaam van een volwassene vernieuwen zich 25 miljoen cellen in per seconde, de bloedcellen vernieuwen zich met een snelheid van ongeveer 100 miljoen per minuut.

Cellen bestaan, zoals alles op deze wereld, uit een kern met atomen, waarvan de geladen deeltjes, de elektronen, continu in snelle beweging zijn. Door het proces van celdeling en groei zendt iedere cel daarbij voortdurend elektromagnetische golven uit.

De elektromagnetische golven die door de mens worden uitgezonden, vertegenwoordigen de specifieke toestand van het lichaam en deze elektromagnetische golfsignalen zijn verschillend onder verschillende omstandigheden, zoals bij gezondheid of ziekte.

Bioresonantie geneeskunde heeft als uitgangspunt dat de meest fundamentele oorzaak van een ziekte het uittreden van elektronen buiten de atoomkern is die uiteindelijk tot verandering van de cellen en de organen leidt. Hierdoor veranderen ook de uitgezonden elektromagnetische golven van de atomen.

De frequenties van de bioresonantie worden door natuurgeneeskundigen in relatie gebracht met diverse organen en lichaamssystemen. Dit is empirisch bepaald (onderzoek dat gebaseerd is op ervaring. Hierbij wordt gebruik gemaakt van directe of indirecte waarnemingen, dit in tegenstelling tot theoretische, filosofische en rationele wetenschappen). Uit de response van het lichaam kan men uit deze relaties een conclusie trekken van de conditie van de lichaamssystemen. In een database worden deze resonanties gekoppeld.

Disclaimer: Ik ben geen arts of medicus en zal nooit de plaats innemen van medische professionals, ik zal nooit een medisch advies uitbrengen of medische diagnose stellen. De behandelingen zijn niet ter vervanging van maar kunnen een uitstekende aanvulling zijn op (medische) reguliere zorg.