‘Sharing is Caring’

‘Delen is Helen’

Quantum-Share®

Quantum-Share is een magische methode, waarbij verschillende gecombineerde technieken gebruikt worden om verstoringen in het lichaam op te sporen en weer in balans te brengen.

Verstoringen ontstaan wanneer iets NIET op de juiste trilling met jou, als geheel of een onderdeel van een bepaald lichaamssysteem, resoneert. Het niet op de juiste frequentie resoneren is de verstoring en geeft onbalans.
Klachten/symptomen zijn een uiting van een disbalans, veroorzaakt door interne of externe factoren.

Alles is energie en heeft een bepaalde trilling. Ieder orgaan, iedere cel, ieder mens, ieder object, heeft een eigen unieke trilling en ik ga jou kennis laten maken met een manier van HEALING waarbij jij met behulp van mindmaps de juiste trilling weet te ontdekken en jouw zelfherstellend vermogen de ruimte krijgt om dat te doen wat het het beste kan, HERSTELLEN en jou in BALANS brengen.

QS – Mindmaps

Het unieke aan deze behandeling is dat er gewerkt wordt met Quantum-Share mindmaps, wat je kunt zien als een kennisbank. Mindmaps geven richting bij de zoektocht naar het ontstaan van een klacht en ook bijdragen aan het verminderen of oplossen van de klacht.

Het zoeken naar de verstoring doen we samen waarbij jij jouw weg bepaalt. We werken samen en de mindmaps zijn als het ware de “routeplanner” die ons leidt naar de oorzaak en de voor jou, op dat moment, op de juiste manier, de grootste verstoring te verhelpen. Wanneer de verstoring(en) weggenomen worden krijgt jouw zelfherstellend vermogen de ruimte jouw klachten/symptomen te HELEN. Dit doe je zelf, jij bent de HEALER.

De HEALER, dat ben JIJ!

Jij hebt een zelfherstellend vermogen, Jij bent de enige die kan herstellen.
Bij elke behandelingsmethode geldt dit principe, maar in deze methode word jij jezelf daar meer bewust van.

Wist jij dat jij alle informatie en antwoorden al in jou hebt om weer in balans te komen?
Wist jij dat jouw zelfherstellend vermogen alleen de ruimte en energie nodig heeft om datgene te doen, wat het het allerbeste voor jou kan doen, HELEN?

Met Quantum-Share ga jij nu alleen heel bewust WAARNEMEN/VOELEN wat ervoor nodig is om dat te creëren voor jouw zelfherstellend vermogen.
Jij gaat met behulp van de “routeplanner” samen met mij de juiste en makkelijkste weg bewandelen om dit voor jou te creëren, jij geeft mij de richting aan door de keuzes die jij maakt.

Dit alles, zonder dat je heel erg diep op een emotie in hoeft te gaan of dat je jouw hele levensverhaal hoeft te vertellen.

Vervolgens gebruiken we de resettechnieken, waardoor het lichaam een impuls ontvangt om weer op de juiste manier te reageren op datgene dat als een verstoring werd gezien.
De systemen in jouw lichaam wordt weer geleerd om te werken zoals het bedoeld volgens de originele blauwdruk.

Een ontzettend bijzondere, liefdevolle en ontspannen manier om tot de kern van een klacht/symptoom te komen, waarna er ruimte ontstaat en deze mogen oplossen.