Met toestemming mocht ik onderstaand gedeelte van de Wolfclan Teaching, plaatsen.
Deze oeroude lessen en wijsheden komen van Grootmoeder Twylah Nitsch, Yehwehnode;
She Whose Voice Rides on Wind. Ze is een Seneca Noord-Amerikaanse Indiaanse vrouw, hoofd van de Wolfclan en Peace-Elder; die ervoor heeft gezorgd dat de leringen blijven leven en doorgegeven worden aan studenten over de hele wereld. Het onderstaande gedeelte gaat over taal, bepaalde woordkeuze is namelijk een manier om aan je eigen verantwoordelijkheid te ontsnappen door
de emotie angst. Je kunt deze woorden vervangen door manieren om energie te geven aan heelheid.
Probeer eens bewust om te gaan met de taal, met je woorden. Kijk voor jezelf eens hoe vaak je woorden gebruikt die juist energie kosten en je aan de verantwoordelijkheid voor jezelf laten ontsnappen. Let wel, je bent verantwoordelijk voor je eigen leven!

Manieren om aan verantwoordelijkheid te ontsnappen door angst Manieren om energie te geven aan heelheid en je eigen verantwoordelijkheid te nemen
Opoffering Keuze
Hoger Gelijk
Niveaus Dimensies
Macht / Kracht Gave / Geschenk
Slachtoffer In je centrum
Haat Liefde
Verwachten Enthousiast
Tegenstander Supporter
Angst Helderheid
Twijfel Vraag(stelling)
Maar En
Moeten Doen
Kunnen In staat, bekwaam
Zou Nu
Wantrouwen, vermoeden Zeker
Hoop Vertrouwen
Ongeduld Vastberadenheid
Wil Onmiddellijk
Moeilijk Uitdaging
Kan niet Volbrengen
Proberen Slagen, succes hebben
Vechten Genezen, Helen
Bezorgdheid, Angst Kalmeren, bedaren
Opwinden, Opruien Sussen, Kalmeren
Antagonisme (tegenstander), Vijandschap Tot bedaren, rust, vrede brengen
Bedreiging Veilig
Boosheid Redelijkheid, billijkheid
Woede Balans
Vijandig Welwillend, weldadig
Controle Vrijheid

Als je nu de lijst doorneemt kan het zijn dat je nog niet helemaal begrijpt wat de bedoeling is. Hieronder volgt een korte uitleg: De linkerrij zijn dus de woorden welke juist energie kosten en zijn manieren om aan de verantwoordelijkheid voor jezelf te ontsnappen, deze woorden kun je weer vervangen door de woorden in de rechterrij, dit zijn juist weer woorden die energie geven aan jou Heelheid.

Voorbeeld 1: Opoffering – Keuze

Wanneer je het woord ‘opoffering’ gebruikt, zeg dat je vindt dat je jezelf opoffert voor je collega’s, partner, ouders, kinderen etc. etc, dan plaats je jezelf in een slachtofferrol, let wel dit kost energie! Vervang dit woord gewoon eens door het woord ‘keuze’: “Het is mijn keuze om dit te doen voor mijn collega’s, partner, ouders, kinderen” etc. etc.

Bij deze keuze laat je zien dat je bij jezelf blijft, jij doet dat in plaats van dat je dat moet.

Dit is meteen een volgend voorbeeld; moet – doet (zie lijst).

Voorbeeld 2: Kunnen – Bekwaam / In staat zijn

Vaak vraag je jezelf af of je iets wel kan of zou kunnen, wanneer je tegen jezelf zegt dat je bekwaam bent om iets te doen of in staat bent iets te doen, heeft dat al weer een heel andere kracht, je geeft zekerheid aan jouw kundigheid…..

Voorbeeld 3: Gevecht – Genezen/ Helen

Zieke mensen zeggen vaak ‘ik ga het gevecht aan met deze ziekte’, hierbij is er nog steeds een mogelijkheid dat je dit gevecht niet gaat winnen, de angst is duidelijk aanwezig.

Het is voor jezelf veel krachtiger om te zeggen dat je zult genezen of helen, hier zit een bepaalde zekerheid in. Het is geen vermoeden (vermoeden – zekerheid is ook een dergelijk tegenstelling).

Voorbeeld 4: Hoop – Vertrouwen

Volgens mij is dit de meest voorkomende….. , Hoe vaak zeg je niet ‘ik hoop dat……’
Wat je dan eigenlijk doet is dat je het buiten jezelf plaatst, alsof je er geen hand in zou hebben.
Voel de kracht eens als je zegt: “ik vertrouw erop dat…..”, de zinnen zullen voor zich zelf spreken.

Vaak is het een stukje bewustwording, en ik VERTROUW erop dat deze wijze les van Grootmoeder Twylah Nitsch, daar een bijdrage aan levert.