Wat is Voetreflexologie?

Voetreflexologie is een eenvoudige en efficiënte natuurgeneeskundige therapie. De hele mens is terug te vinden in de voet. De voet is als een spiegel van de volledige mens.

Elk orgaan en elk lichaamsdeel is door energiestromen met een bepaalde plaats (reflexgebied) op de voet verbonden. De toestand van de voet (gespannen, verslapt, pijnlijk enz.) geeft aanwijzingen over de toestand van het lichaam op dat moment. De voet omvat niet alleen lichamelijke, maar ook geestelijke en emotionele aspecten.
Door massage van de voeten oefenen ze een gunstige invloed uit op de hele mens.

In veel gevallen is voetreflexmassage een zeer doeltreffende geneesmethode.

Wat doet Voetreflexologie?

Voetreflexologie brengt levensprocessen die zich hebben vastgezet weer in beweging.
Ziekte en pijn zijn een weerstand tegen het leven. Eveneens zijn zij een hulp om aandacht te geven aan de ontwikkeling van ons menszijn, een bijdrage aan bewustwording, lichamelijk, psychisch en emotioneel. Reflexologie is een unieke methode waarbij deze reflexzones met duim en vingers worden bewerkt. Als een orgaan of lichaamsdeel niet helemaal goed werkt c.q. overbelast is, weerspiegelt zich dat in de voeten door pijn.
De voetreflextherapeut stelt geen diagnose.

De pijnlijke plek in de voet ontstaat in eerste instantie doordat de doorstroming van energie blokkeert. Lymfevocht en bloed gaan minder stromen waardoor afvalstoffen zich gaan vastzetten en voedingsstoffen minder makkelijk opgenomen kunnen worden. Langzaam slibt alles dicht. Door voetreflexmassage worden de afvalstoffen afgevoerd, emoties worden verwerkt en geestelijke spanningen worden losgelaten. Het lichaam en de lichaamscellen krijgen door de vlotte doorstroming weer nieuwe kracht.

Voetreflexologie werkt energetisch, zelfherstellend en preventief. Nog voordat er fysieke waarneembare verschijnselen zijn in de vorm van een ziekte of klacht, kan men al op die plaatsen pijn hebben en is deze meestal medisch nog niet te duiden. De werking van voetreflexologie gaat dieper dan de verbetering en doorbloeding van de organen.

Door deze behandeling komt het hele lichaam terug in balans vanwege haar herstellende vermogen. Voetreflexologie is preventief en helpt te ontspannen. Men kan voetreflexologie aanwenden voor zowel stress, ziekten ten gevolgen van stress evenals andere kwalen. Gunstige werking bij allerlei gezondheidsklachten gaande van problemen met de spijsvertering, emotioneel onevenwicht (depressies), ademhaling (hyperventilatie, astma), bloedcirculatie, afweersysteem, hormonaal onevenwicht, waterhuishouding, spierpijn, bewegings- en zenuwstelsel.

De behandeling

De behandeling bestaat uit drie delen: de inleidende massage, de eigenlijke reflexzonetherapie en de afsluitende massage. Het is van belang dat de cliënt geen knellende kleding draagt. Bij de eerste behandeling wordt de hele voet geïnspecteerd, het is een soort kennismaking. De therapeut onderzoekt de voet op pijnlijke en gespannen plekken. De pijnlijke plekken worden wat langer behandeld.

Enige druk, tot aan de pijngrens, is wel van belang om de genezende energie te optimaliseren.
Bij een lichte massage komt enkel het ontspannende effect aan bod, maar niet de dieperliggende, helende werking.

Een goed contact met de cliënt is essentieel. De behandeling is immers een wisselwerking tussen therapeut en cliënt. Als hij of zij zich openstelt voor de behandeling is dit bevorderlijk voor werking. De energie kan zo vlotter stromen.

Neurovoetreflexologie Praxis Vertebralis

Praxis Vertebralis (Neurovoetreflexologie) is een methode waarbij men de scheefstanden in de ruggengraat via de ruggengraat op de voet gaat corrigeren. Hierdoor worden afgeklemde spinale zenuwen vrijgemaakt, waardoor het mogelijk is om de electrische impuls weer op te bouwen endaarmee ook de functie van het lichaam te verbeteren.

Strucurele problemen kunnen een dysfunctie veroorzaken in het zenuwsysteem, wat kan leiden tot fysische, chemische, mentale en emotionele problemen. Kennis van de Praxis Vertebralis geeft inzicht welke factoren invloed hebben op onze gezondheid. Door de positie van de ruggengraat via de zones op de voet te analyseren en de behandeling juist daar te concentreren is het mogelijk de gezondheidstoestand in te schatten en te verbeteren.

Mogelijke reacties na een behandeling

 • Actievere uitscheiding via de huid: zweten, vorming van etter en steenpuisten enz.
 • Verhoogde afscheiding van urine: donkerder van kleur, troebel, sterke geur.
 • Grotere darmafscheiding: meer, vaker, sterke geur, slijmerig, veel winden.
 • Afscheiding van slijmen uit neus, keel en bronchiën.
 • Koortsvlagen (oude afvalstoffen worden verbrand).
 • Opvlammen van oude ontstekingshaarden.
 • Littekens kunnen weer pijn gaan doen.
 • Moeheid.
 • Hoofdpijn.
 • Oude ziektes, niet genezen of onderdrukt, kunnen weer opflakkeren om volledig uit te zieken.
 • Zich ontspannen en goed voelen.
 • Geestelijke veranderingen.
 • Veranderingen van temperatuur (koud, warm).

De reacties zijn een gevolg van de ordening op lichamelijk, emotioneel, mentaal en energetisch gebied. Dit is een teken dat de therapie aanslaat. Afvalstoffen komen vrij en zoeken een weg naar buiten.

Voor wie en onder welke omstandigheden?

 • Acute ontstekingsprocessen in bloed- en lymfevaten in voeten en/of benen (o.a. trombose)
 • Met hoge koorts gepaard gaande ziektes.
 • Algemene infectieziekten (TBC, tyfus, rode hond, mazelen, polio).
 • Besmettelijke huidziektes.
 • Zwangerschap: de eerste 3 maanden.
 • Zwangerschap met risicofactoren.
 • Bij ernstige nierklachten. De nieren kunnen de vrijgemaakte afvalstoffen niet voldoende afvoeren.
 • Bij algemene acute beenontkalking (ziekte van Sudeck).
 • Bij grote schimmelvelden aan de voeten.