Wat is Metamorfosemethodiek?

De grondleggers van de metamorfosemassage zijn Robert St. John en Gaston St. Pierre.
Metamorfosemassage werkt met reflexzones van de wervelkolom die zowel op de voeten, handen en hoofd zijn terug te vinden.
Robert St. John ontdekte dat de reflexpunten van de ruggengraat corresponderen met de punten van de prenatale periodes.
Door deze reflexgebieden te behandelen kunnen blokkades die voor en tijdens de geboorte zijn ontstaan losgelaten worden.
In die zin kan metamorfosemassage een hulp zijn bij het behandelen van trauma’s die als embryo/foetus opgelopen werden tijdens deze periode.
Ook behandeling tijdens de prenatale periode wordt aangeraden, want op deze manier kan het ontstaan van blokkades worden voorkomen.
Metamorfosemassage lijkt in de praktijk qua techniek verwant met voetreflexologie, alleen worden niet alleen de voeten behandeld, maar ook de handen en het hoofd.

Waarom worden dan precies het hoofd, de handen en de voeten behandeld?

Voeten: Beweging
Onze voeten zijn niet alleen belangrijk voor ons fysiek evenwicht, maar stellen ons ook in staat letterlijk en figuurlijk stappen voorwaarts te zetten in het leven.

Handen: Handelen
Met je handen ben je vaak druk bezig, we vinden er ook het woord handelen in terug, m.a.w. daadwerkelijk dingen doen en uitvoeren.

Hoofd: Denken
In ons hoofd wordt heel wat denkwerk verricht, zodoende is psychisch evenwicht even belangrijk als fysisch evenwicht bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Er is hier dus sprake van een drie-eenheid, waarbij de samenhang van de behandelde lichaamsdelen benadrukt wordt.

In feite is metamorfosemassage voor iedereen geschikt, maar in het bijzonder voor:

 • Iedereen die klachten heeft en niet weet wat er mee aanvangen, en voor iedereen die wil ‘opruimen’.
 • Ontspanning, als slaapritueel, maakt zowel gever als ontvanger rustig
 • Zwangere vrouwen, een fijne ervaring voor moeder en ongeboren kind
 • Personen met een minderwaardigheidsgevoel
 • Kinderen met problemen, zij komen sterker in het leven te staan.
 • Personen die hulp kunnen gebruiken in periodes van verdriet zoals sterfgeval, echtscheiding, etc,
  de massage helpt om alles te verwerken en op een rijtje te zetten.
 • Personen met problemen op school of werk
 • Personen die geen keuzes kunnen maken of durven nemen.
 • Personen met dyslexie, spasmen, ADHD, door de ontspannende werking kunnen ze een heel andere kijk krijgen op hun probleem.
 • Zieke personen, de massage geeft ontspanning
 • Depressieve personen, de massage geeft inzicht in de dieperliggende oorzaken van de problemen.

Zoals een rups eerst een cocon moet maken om
door metamorfose een vlinder te worden,
zo kan voor ons de metamorfosetechniek
een katalysator zijn om
onze “Levenskracht” ruim baan te geven.

We zijn in de loop van de tijd vergeten
hoe onze eigen “Levenskracht”
ons eigen leven
meer kwaliteit kan geven.

Tegenwoordig hebben we hulpmiddelen nodig van buitenaf om deze eigenschap
terug te vinden en toe te passen.
In de metamorfosetechniek is de
therapeut die katalysator,
dat hulpmiddel.