Protocol Covid 19

 

 1. Heeft u Corona?  Ja/Nee
 2. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja/Nee
 3. Heeft u nu één van deze verschijnselen: Hoesten, kuchen of niezen – Koorts – Kortademigheid? Ja/Nee
 4. Heeft u huisgenoten met één van de bij punt 3 genoemde verschijnselen? Ja/Nee
 5. Bent u in thuisisolatie? Ja/Nee
 6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking? Ja/Nee

Indien een ‘Ja’ dan wordt er niet behandeld of indien mogelijk en noodzakelijk een behandeling op afstand (videobellen) gegeven. 

Indien alles met NEE beantwoord is dan graag de volgende vragen beantwoorden om te kijken of een verdere anamnese noodzakelijk is. 

 1. Heeft u een griepprik gehad? Ja/Nee
 2. Heeft u nu één van deze verschijnselen;
 • (neus)verkoudheid, of loopneus Ja/Nee
 • keelpijn Ja/Nee
 • onbekende hoofdpijn  Ja/Nee
 • onbekende moeheid Ja/Nee
 • onbekende diarree of buikklachten. Ja/Nee

Indien er op de laatste 2 vragen met ‘Ja’ is geantwoord dan is behandeling eventueel mogelijk na verdere anamnese en risico inschatting in samenspraak met elkaar.

Indien alles met NEE is beantwoord, dan is behandelen toegestaan.