Voor mensen die:

  • zoeken naar een natuurlijke manier van behandelen;
  • met compassie behandeld willen worden;
  • willen weten hoe hun gezondheid is gesteld;
  • hun lichaam als totaliteit willen zien;
  • willen werken aan herstel;
  • de oorzaak van klachten willen opsporen;
  • meer dan symptoombestrijding willen;
  • “chronische” klachten willen verminderen;

Een ieder is van harte welkom en kan terecht met de meest uiteenlopende problemen, fysiek, mentaal emotioneel, energetisch en spiritueel.
Er wordt niet alleen gekeken naar de klachten/symptomen, maar ook naar de mogelijke energetische oorzaak die aan de klacht ten grondslag kan liggen.
Wanneer de oorzaak van de klacht op fysiek, mentaal en emotioneel vlak wordt meegenomen in de behandeling, is de kans op continu herstel vele malen groter.

Tevens kun je terecht om door middel van healing en coaching inzicht te verkrijgen over bepaalde kwesties in je leven op persoonlijk, spiritueel of zakelijk vlak.
Wanneer steeds bepaalde thema´s terugkomen in je leven, kan dit ondersteunend werken bij het nemen van beslissingen of keuzes en zal dit op verschillende niveaus groei stimuleren.

Mijn uitgangspunt is dat lichaam en geest een onlosmakelijke eenheid vormen en vanuit dit uitgangspunt ga ik op zoek naar de onderliggende oorzaak van jouw klachten.

Ik help een ieder graag verder om gezond en vitaal te worden en te blijven!