Ik ben Patricia!

Ik ben Patricia!

Sinds 2003 houd ik mij beroepsmatig bezig met het welzijn van mensen. Dit is ontstaan omdat ik in het verleden zelf allerlei klachten had en processen doormaakte, waar men in de reguliere zorg niet mee uit de voeten kon. Door mijn eigen pad te bewandelen in de complementaire zorg (beter bekend als Alternatieve zorg) en door mijn spiritualiteit te (her)ontdekken maakte ik een enorme persoonlijke ontwikkeling door.

Er was meer…. veel meer.

Tijdens die eerder genoemde processen en die enorme groei kreeg ik inzicht in wat ik met mijn leven wilde doen. Mijn hele leven heb ik al oprechte belangstelling voor mensen gehad en het werd mij steeds meer duidelijk hoe ik hier vorm aan kon gaan geven. Ik wilde vanuit mijn hart met veel compassie mensen ondersteunen in hun processen, hun groei, hun welzijn.

Vele opleidingen volgden, aangevuld met bij- en nascholing. Dit alles om mensen goed onderbouwd met mijn kennis en ervaring te kunnen en mogen ondersteunen. Een scala aan behandelvormen en mijn mediamieke gave hebben er toe bij gedragen dat ik dit prachtige vak inmiddels alweer bijna 20 jaar full-time mag uitoefenen. 

Ik voel mij Dankbaar en vol Liefde!