LICHT

We kennen het woord allemaal en de uitdrukkingen met het woord ‘licht’ erin verwerkt zijn ons ook niet vreemd.

“er komt eindelijk licht aan het eind van de tunnel”
“ik heb het licht gezien”
“ik voel me zo licht als een veertje”
“Wat zou ik zijn/haar pijn graag willen verLICHTen”

We associëren licht ook vaak met de zon :
“Wat is het leven fijn als de zon schijnt…..”

Licht = energie = voeding

Licht vanuit mijn oogpunt staat voor:

L Leven
I  Informatie
C Communicatie
H Helderheid
T Transformatie

Het licht in ons lichaam

Het licht in ons lichaam worden biofotonen genoemd, de boodschappers van informatie waardoor jouw lichaam het licht ziet – geboren wordt – en vervolgens dat licht gebruikt om informatie met lichtsnelheid door het lichaam heen te brengen.

Deze lichaamseigen fotonen – biofotonen – moeten wel gevoed (opgeladen) worden.
Dit kan via de ogen, huid, adem en mond.

In de praktijk hebben we 2 manieren om direct de biofotonen te voeden.
Eén van die manieren is de fotonentherapie, een moderne therapievorm waarbij lichtenergie wordt overgedragen aan het lichaam. Hierdoor wordt uw lichaam gestimuleerd om zichzelf te herstellen en te genezen.
Voor de toepassing van deze therapie wordt gebruik gemaakt van medische lasersystemen. Het uitgezonden laserlicht stimuleert de biologische processen binnen de cellen van ons lichaam. Fotonentherapie geeft goede behandelresultaten, is snel werkzaam, kan bij diverse gezondheidsproblemen worden toegepast, is ontspannend en heeft geen ongewenste bijwerkingen.

De fotonentherapie in de praktijk voedt jouw lichaamscellen met lichaamseigen licht. Dit klinkt misschien gek, maar NASA heeft laten zien dat de cellen in ons lichaam licht bevatten. Maar ook dat licht moet opgeladen en gevoed moet worden om haar werk goed te kunnen verrichten.

Het licht geeft LEVEN verzendt INFORMATIE door COMMUNICATIE verschaft HELDERHEID en creëert TRANSFORMATIE
Wil je meer weten over de fotonentherapie lees dan meer informatie op deze website: Fotonentherapie.
Alles heeft een frequentie en als de zender niet goed staat afgesteld krijg je ruis (denk aan een radiozender).
Bij ruis ontstaat er disbalans/ziekte.

WAAR KOMT HET LEVEN VANDAAN?

Volgens dr. H. Moolenburgh
Het komt niet uit het mineralenrijk, want zuivere mineralen op zichzelf leven niet en alleen leven kan leven geven. Het komt ook niet uit het waterrijk, want al is water levensnoodzakelijk, het is niet zelf het leven. Het komt ook niet uit de lucht, want die bestaat uit elementen stikstof, zuurstof, koolzuurgassen en nog wat bijzondere gassen zoals helium. En al helpt zuurstof met het leven, het element is niet hetzelfde als leven. Ook al de stralen die onze kosmos doorkruisen brengen het leven niet.

Het leven zit verpakt in de kleinste deeltjes die we in de kosmos kennen. Uiterst kleine lichtpakketjes die via de zon tot ons komen en die men buiten het lichaam fotonen en binnen het lichaam bio-fotonen noemt. Ze zijn heel geheimzinnig want ze zijn half geest half stof. Hier schakelt het geestelijke boven-gebied over op het stoffelijke onder-gebied. Het stoffelijke gebied van de bio-fotonen is het leven zelf dat zich uit als vitaliteit, beweging, voortplantingsvermogen, kortom alle levensverrichtingen van alle levende wezens. Kijk maar eens naar het voorjaar als de zon na de donkere winter weer volop gaat schijnen. De hele natuur bruist van nieuw leven!

Het geestelijke stuk van de fotonen bestaat uit informatie, namelijk hoe de levende vormen gemaakt moeten worden. Er bestaat een direct verband met het door Professor Rupert Sheldrake ontwikkelde begrip van het morfogenetische veld. Het vormscheppende onzichtbare veld om alle levende wezens heen, dat er eerst is, waarna de stoffelijke vorm zich langs de krachtlijnen ervan opbouwt. Vroegere beschavingen leerden dat veld kennen als het zogenaamde lichtlichaam en het is wel heel bijzonder dat er in onze tijd ook zichtbaar bewijs voor gevonden is.
Want de NASA heeft een instrument ontwikkeld waarmee zeer lichtarme melkwegstelsels zichtbaar kunnen worden gemaakt. Men heeft dat ook beproefd op een mens en daar kwam het lichtlichaam tevoorschijn! De foto’s staan gepubliceerd in het boek ‘Light in shaping life’ van Roeland van Wijk.

Dr. Moolenburg schrijft o.a. in zijn boek “Gezond leven in een vervuilde wereld”

Fotonen zijn zowel deeltjes als trilling, vibratie. Bezien als vibratie hebben fotonen zeer speciale frequenties en kunnen zo de dragers worden van boodschappen (draaggolven waarop kleinere vibraties die de boodschappen bevatten kunnen meeliften). Elke cel heeft als het ware dankzij de fotonen een groot aantal kleine gsm’s op zak. Fotonen spelen een belangrijke rol in informatieoverdracht die ons in stand houdt en dat klopt weer precies met hun snelheid, de snelheid van het licht: 3000.000km per seconde.

We leven dus niet puur dankzij stoffelijke chemische processen maar door processen die bestuurd worden door de boodschappers – de Fotonen.

Fotonen zijn dermate belangrijk voor ons leven dat er maar liefst 4 poorten bestaan waardoor ze het lichaam binnen kunnen dringen: Oog – Huid – Adem – Mond