Wat is Fotonentherapie?

Fotonentherapie is een moderne therapievorm waarbij lichtenergie wordt overgedragen aan het lichaam. Hierdoor wordt uw lichaam gestimuleerd om zichzelf te herstellen en te genezen. Voor de toepassing van deze therapie wordt gebruik gemaakt van medische lasersystemen. Het uitgezonden laserlicht stimuleert de biologische processen binnen de cellen van ons lichaam. Fotonentherapie geeft goede behandelresultaten, is snel werkzaam, kan bij diverse gezondheidsproblemen worden toegepast, is ontspannend en heeft geen ongewenste bijwerkingen.

Fotonen

Hoe onvoorstelbaar het ook mag klinken, er bevindt zich licht in onze cellen.

Fotonen zijn de kleinste eenheid van lichtenergie, die zich bewegen met de lichtsnelheid.
De zon is onze natuurlijke bron van fotonen.

Deze fotonen zijn van groot belang voor onze gezondheid. Wetenschappelijk onderzoek toont namelijk aan dat alle levende cellen in organismen licht bevatten, de zogenaamde bio fotonen.

Het menselijk lichaam bevat, als levend organisme, van nature licht in alle lichaamscellen, de bio fotonen. Lichaamscellen bevatten niet alleen bio fotonen, ze stralen deze ook uit. Hiermee coördineren bio fotonen alle biochemische processen in de cellen en reguleren ze de communicatie tussen de cellen. Alle fysiologische processen in organismen bestaan dankzij deze regulerende werking van bio fotonen.

Het lichaam produceert bio fotonen door fotonen uit het zonlicht op te nemen. Fotonen worden opgenomen via de ogen, huid en voeding. In ons lichaam worden ze vervolgens omgezet in bio fotonen.

Daarnaast kan ons lichaam ook fotonen opnemen uit andere lichtbronnen dan de zon zon, indien dit licht aan specifieke kenmerken voldoet.

Fotonentherapie is een vorm van lichttherapie, waarbij licht ingezet wordt om het lichaam energetisch te versterken. Licht geeft zijn energie af in kleine “lichtpakketjes” ofwel fotonen. Ons lichaam kan deze fotonen opnemen.

Hyper Photon 3D

De laser fotonentherapie met de Hyper-Photon 3D stimuleert net als de zon de productie en functie van deze lichaamseigen bio fotonen en dus het herstel van en in de cellen. Dit leidt tot een optimalisering van de energievoorziening en informatieoverdracht in het hele lichaam.
Behandeling met de hyper proton 3D stimuleert de fysiologische processen en daarmee het lichaamseigen zelf herstellend vermogen. Het activeert het natuurlijk vermogen tot zelfherstel.

De Hyper Photon 3D

 • activeert het zelf herstellend vermogen van het lichaam
 • zorgt voor een toename van immuunreacties
 • optimaliseert alle stofwisselingsfuncties
 • stimuleert direct energetisch alle lichaamscellen
 • verbetert de mentaal-emotionele conditie

Speciale eigenschappen van de Hyper Photon 3D

 • Zowel softlaser als fototnenstralen van verschillende golflengten zorgen voor een optimale doordringing van de fotonen in het hele lichaam
 • Pulsering van het licht met een speciaal polyfrequentie-spectrum stimuleert alle cellen
 • Zeer lage lichtintensiteit ( 6 milliwatt), welke biologisch gezien de meest effectieve therapeutische werking heeft.

In samenwerking met andere therapieën versterkt het de werking van deze therapieën.

Voor wie en voor welke klachten

Deze therapie is geschikt voor volwassenen en kinderen van alle leeftijden met uiteenlopende gezondheidsklachten.
Zowel aandoeningen van lichamelijke en psychische aard als aandoeningen met een acuut of een chronisch karakter.

Omdat de therapie het zelf genezend vermogen van het lichaam versterkt is het inzetbaar bij diverse gezondheidsproblemen, o.a.:

 • Chronische vermoeidheid (CVS)
 • Burn out
 • Ziekte van Pfeiffer
 • Spier- en gewrichtsklachten
 • Nek- en rugklachten
 • Hernia
 • Reuma/artritis/artrose
 • Hooikoorts
 • Hoofdpijn/migraine
 • Aangezichtspijn
 • Evenwichtsstoornissen
 • Duizeligheid
 • Concentratie/geheugenzwakte
 • Leerproblemen
 • AD(H)D
 • Slaapproblemen
 • Depressiviteit
 • Maag- en darmklachten
 • Huidaandoeningen
 • Herstel na chemo/operatie/letsel
 • Posttraumatisch dystrofie
 • Sportblessures

Disbalansen van de lichamelijke systemen

 • Ademhaling stelsel
 • Hart en vaatstelstel
 • Zenuwstelsel
 • Hormoonstelsel
 • Spijsverteringstelsel
 • Urinewegstelsel

Fotonentherapie is nadrukkelijk geen behandeling tegen ziekte,
maar een energie die zonder limiet ondersteuning opwekt voor het zelf herstellend vermogen

De Behandeling

Tijdens de behandeling wordt de Hyper Photon 3D gericht op het achterhoofd, het gezicht, de buik en de rug. Op deze plaatsen kan het lichaam het licht goed opnemen. Aanvullend kan elke andere locatie worden behandeld, zoals organen of pijnlijke plaatsen. Per locatie is de behandeltijd 8 minuten.

Hoe vaak de behandeling met fotonentherapie moet worden toegepast is afhankelijk van de gezondheidsproblemen. Als richtlijn geldt 1 behandeling per week tijdens de eerste 3 tot 5 weken. Bij acute of complexe aandoeningen kan een hogere behandelfrequentie raadzaam zijn.

Reacties tijdens en na de behandeling

Tijdens de behandeling kunt u diverse effecten ervaren zoals tintelingen, warmte-/koudewaarneming, ontspanning, vermoeidheid of juist energiek voelen, emotionele uitingen, tijdelijke toename van symptomen of directe afname van bestaande symptomen.

Na de eerste behandeling is het mogelijk dat u soms tijdelijk reacties ervaart zoals; vermoeidhied, verhoogde lichaamstemperatuur, rillingen, toename uitscheiding van urine en ontlasting, transpireren.

Deze reacties kunt u beschouwen als een herstelreactie; het zelf herstellend vermogen is geactiveerd en uw lichaam is zelf bezig om de verstoringen te herstellen.

Herstelproces:

 • Afname klachten
 • Energieker voelen
 • Verbetering van de stemming
 • Meer ontspannen voelen
 • Beter slapen
 • Vermindering pijn

Wij zijn materie én energie
Waaruit bestaat jouw lichaam? Uit weefsels en organen.
Waaruit bestaan weefsel en organen? Uit cellen.
Waaruit bestaan cellen? Uit moleculen.
Waaruit bestaan moleculen? Uit atomen.
Waaruit bestaan atomen? Uit subatomaire deeltjes.
Waaruit bestaan subatomaire deeltjes? Uit energie?

NEE!! Ze bestaan niet uit energie, ze ZIJN energie!

David Cameron Gikandi